• USA   USA
  • 02462966669

 

 Khách hàng của chúng tôi là : 

* Văn phòng Công ty. 

* Khối Cơ quan, Trường học, Ngân hàng.

* Chuỗi thẩm mỹ viện ( Spa )

* Căng tin, Bệnh viện

* Trạm dừng nghỉ

* Trung tâm tiệc cưới.

* Công ty tổ chức sự kiện

* Khu công nghiệp.